Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
evelinis
2483 372e
Reposted fromdyspnea dyspnea
evelinis
3481 4ee0 500
Reposted fromdyspnea dyspnea
evelinis
4332 f439 500
Reposted fromdyspnea dyspnea
evelinis
Reposted fromtwice twice viamalinowowa malinowowa
evelinis

Czarne wino

Upić się można też i smutkiem, gdy jest mocny 
Jak ciężkie, czarne wino... Błyska w nim, po nocy, 
Smętne światło, jak gdyby gwiazd wtopionych roje... 
Nie, Boże wielki, takich nie chcemy upojeń!

— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromherside herside
evelinis
evelinis
People think you’re crazy if you talk about things they don’t understand.
— Elvis Presley
evelinis
6873 cf71
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viaherside herside
evelinis
7109 4425
Reposted fromShini Shini viaherside herside
evelinis
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaKama Kama
evelinis
3993 1d4c
Reposted frommonikawolna monikawolna
evelinis
1255 88d6 500
Zbigniew Religa po udanej operacji przeszczepu serca. W tle widać jego asystenta, który ze zmęczenia śpi w kącie sali.

Zdjęcie wykonane dla magazynu National Geographic przez Jamesa Stanfielda w 1987 roku, zostało wybrane zdjęciem roku, znalazło się również wśród 100 najlepszych zdjęć NG.
Reposted fromseenwhatisaw seenwhatisaw
evelinis
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
evelinis
1559 d968
Reposted frommartynkowa martynkowa
evelinis
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaBloodMoon BloodMoon
evelinis
2262 50fc
american beauty
evelinis
6682 87a9 500
"you're fuckin' hipocrite!"
translator level: expert
8727 6479 500

serenastyle:

Massive #octopus (at Seattle Aquarium)

evelinis
Co ma być to będzie, a jak będzie chujowo to się napierdolimy i będzie zajebiście.
— podejście trzeba mieć.
Reposted fromZofijaaa Zofijaaa viaKama Kama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl